Spots  become weirdos

Ik nodig je uit om het gewone achter je te laten en een wereld binnen te stappen waar kunst je hartslag sneller doet slaan.

Mijn werk danst met levendige kleuren en rare snuiters. De werken hangen niet alleen in een ruimte, ze verbeelden, geven energie en transformeren die ruimte. Ze brengen je fantasie op hol. Iedereen ziet een ander verhaal in deze kunst.

 Verken nu en vind het stuk dat jou tot leven laat komen.

 

I invite you to leave the ordinary behind and step into a world where art makes your heart beat faster.
My work dances with vibrant colors and oddballs. The works don't just hang in a space, they depict, energize and transform that space. They stir your imagination. Everyone sees a different story in this art.

Explore now and find the piece that makes you come alive.

Vulkaan meisje > paneel 39,5 x 79 cm

Vulkaan meisje

Er was eens een meisje met wondermooie vulkaanvoet. Ze heeft de voet meegekregen als kind. In de vulkaan zaten allerlei verhalen verborgen over haar familie. De verhalen gingen ver terug in de tijd. Het vulkaanmeisje was altijd een beetje mysterieus. Ze zat heel haar leven vast aan haar vulkaanvoet. De vulkaanverhalen die verborgen zaten achtervolgde het meisje overal en beïnvloede haar leven. Ook al wilde ze dit niet.

Het vulkaan meisje staat op uitbarsten. Ze laat al haar innerlijke geheimen de vrije loop.

Er staan allerlei vreemde snuiters onderaan de vulkaanvoet te wachten op het mysterieus verhaal.

Volcano girl
Once there was a girl with wonderful volcano foot. She brought the foot with her as a child. Hidden in the volcano were all kinds of stories about her family. The stories went way back in time. The volcano girl was always a little mysterious. She was attached to her volcano foot all her life. The volcano stories that were hidden haunted the girl everywhere and influenced her life. Even though she didn't want to.
The volcano girl is about to erupt. She lets all her inner secrets out.
There are all kinds of strange snouts at the bottom of the volcano base waiting to hear the mysterious stories.

 

Uitbarsting > Paneel 70 x 39 cm

Uitbarsting

Er was eens een verhaal over een eend dat vast zat in de vulkaanvoet. De eend was angstig en op zoek naar een uitweg naar buiten.  De menigte stond verbaasd te kijken naar eend zijn uitbarsting. Eend vertelde alles wat hij binnen in de vulkaanvoet had meegemaakt. De menigte keken geschrokken toe.

Eruption
There was once a story about a duck that was stuck in the volcano foot. The duck was anxious and looking for a way out. The crowd was amazed to see Duck's eruption. Duck recounted everything he had experienced inside the volcano base. The crowd looked on in shock.

Man met bril > Paneel 60 x 60 cm

Man met bril

Ik ben een man met een bril en geef mijn geest de ruimte om te inspireren, fantaseren en volledig mezelf te zijn. Ik heb zo mijn eigen wijze en originele manier van doen. Ik ben geestverruimend, heb een waanzinnig voorstellingsvermogen. Ik kan veel verder zien dan de meeste van ons kunnen kijken. Ik heb mijn idealen en ben een gevoelig en vredelievend type. 

Ik weet iets heel moois van de wereld te maken en ik vind het dan ook heel fijn er toe te doen.

Mijn mysterieuze kleuren stralen kracht uit, spiritualiteit maar ook verdriet en ijdelheid. Ik ga graag mijn eigen weg en heb een creatieve geest.

 

Man with glasses
I am a man with glasses and give my mind space to inspire, fantasize and be fully myself. I have my own wise and original way of doing things. I am mind-blowing, have an insane imagination. I can see far beyond what most of us can see. I have my ideals and am a sensitive and peaceful type.
I know how to make something very beautiful out of the world, so I really enjoy mattering.
My mysterious colors radiate strength, spirituality but also sadness and vanity. I like to go my own way and have a creative mind.

Man met dotje > Paneel 90 x 60 cm

Man met dotje

De man draagt zijn haar het liefste in een dotje.

Hij is ook een voeler en dat zit weleens  in de weg. 

Zijn gevoelens zet hij namelijk makkelijk opzij en cijfert zichzelf dan compleet weg. 

Niet zo slim. Maar soms kan hij zo ontzettend grenzeloos zijn. Hij is een man en breng vuur, vreugde en levenslust, het gevoel van het leven is is voor hem een feestje.

 

Man with a bun

The man prefers to wear his hair in a bun.
He is also a feeler and that sometimes gets in the way.
In fact, he easily puts his feelings aside and completely ignores himself.
Not very smart. But sometimes he can be so incredibly boundless. He is a man and bring fire, joy and zest for life, the feeling of life is a celebration for him.

Vogel met groene hoed >Paneel 34 x 25 cm

Vogel met bruine hoed > Paneel 32 x 33 cm

 

Slecht nieuws > Kader 50 cm x 90 cm

Bos

In het bos zijn mannen dronken. Een rare snuiter kijkt die twee boos na. Een andere man is die twee aan het begluren van achter een boom. En dan heb je een gele mier die weg wil van dit alles samen met de vogel op de schommel.

 

Forest

ForestIn the forest, men are drunk. A strange snout is watching the two angrily.Another man is peering at the two from behind a tree.And then you have a yellow ant who wants to get away from all this along with the bird on the swing.

Bos > Canvas 115 x 70 cm

Aan tafel > Paneel 118 x 70 cm

Aan tafel

In dit schilderwerk verbeeld ze een ontmoeting aan tafel van allerlei verschillende rare suiters.

Ontmoetingen die ons denken, handelen en welzijn beïnvloeden. De drank is aan de tafel opdringerig aanwezig. Heel wat rare snuiters zitten dronken aan de tafel. Veel snuiters doen niets maar kijken naar de dronken snuiters met een afkeurende blik.

At the Table
In this painting she depicts an encounter at the table of all kinds of different odd suiters.
Encounters that influence our thinking, actions and well-being. Liquor is intrusive at the table. A lot of odd suiters sit drunk at the table. Many suiters do nothing but look at the drunk suiters with disapproving eyes.

Discussie > Witte passe-partout 28x35 cm zonder lijst.

 

Na het feest > Witte passe-partout 28x35 cm zonder lijst.

 

Waar de zon onder gaat

Canvas/paneel 24 x 30 cm

Een nacht in het bos

Canvas/paneel 24 x 30 cm

Vissen

Canvas/paneel 24 x 30 cm

Clowns > Paneel 18 x 27cm

Roddelen > Paneel 18 x 27cm

Verteller > Canvas/paneel 24 x 30 cm

Allemaal de boom in > Paneel 140 x 39 cm

Overlever > Paneel 39 x 69 cm

 

 

Vogels > Paneel abstract 50 x 34 cm

Titel: Alles gezien > Canvas 40 x 40 cm 

 

Titel: Wandeling in het bos  > Paneel 35 x 45 cm

Titel: Oogcontact > Paneel 30 x 40 cm

 

Zwarte passe partout 

Letter hond 15,2 x 20,2 cm 

 

Gele snuiter met hoed 15,2 x 20,2 cm 

 

Paarse snuiter met spriet 15,2 x 20,2