Ik nodig je uit om het gewone achter je te laten en een wereld binnen te stappen waar kunst je hartslag sneller doet slaan.

Mijn werk danst met levendige kleuren en rare snuiters. De werken hangen niet alleen in een ruimte, ze verbeelden, geven energie en transformeren die ruimte. Ze brengen je fantasie op hol. Iedereen ziet een ander verhaal in deze kunst.

 

 Verken nu en vind het stuk dat jou tot leven laat komen.

 

I invite you to leave the ordinary behind and step into a world where art makes your heart beat faster.
My work dances with vibrant colors and oddballs. The works don't just hang in a space, they depict, energize and transform that space. They stir your imagination. Everyone sees a different story in this art.

Explore now and find the piece that makes you come alive.

VERKLARING VAN DE KUNSTENAAR

In mijn werk streef ik de opwinding van ontdekking na, met als doel de essentie van de dynamiek van het leven vast te leggen door middel van levendige en rare snuiters. Mijn kunst is gebaseerd op een proces, waardoor ik de toeschouwer kan laten ontsnappen van de werkelijkheid. Elk werk ontvouwt zich voor me als een unieke dialoog van kleuren, texturen en vormen met daarin rare snuiters. Deze benadering zorgt ervoor dat mijn werk innovatief, levendig en uniek blijft - geen twee werken hebben ooit hetzelfde gevoel. Ik streef ernaar om het gewone om te zetten in het buitengewone en een vlek om te toveren naar een rare snuiter die tot leven komt.

 

ARTIST'S STATEMENT
In my work, I pursue the excitement of discovery, aiming to capture the essence of life's dynamics through vivid and strange snouts. My art is based on a process, allowing the viewer to escape from reality. Each work unfolds before me as a unique dialogue of colors, textures and shapes containing weird snouts. This approach ensures that my work remains innovative, vibrant and unique - no two works ever have the same feel. I strive to transform the ordinary into the extraordinary and transform a stain into a weird snout that comes to life.

OVER MIJ

Ik ben geboren in België, kwam uit een gezin van gescheiden ouders en groeide op in Zele en Gent. Na het behalen van een kunstdiploma in Sint-Niklaas leidde mijn passie me meer over mijn innerlijke zelf. Mijn passie was mijn redding voor mijn leven. 

Ik heb als kind samen geleefd met een pedofiel. En ben door mijn passie er veel sterker uit gekomen.

Mijn artistieke reis wortelde in mijn eigen fantasiewereld, waar ik kon ontsnappen van de werkelijkheid. Deze periode was een scharnierpunt in mijn leven, die mijn benadering van kunst en mijn creatieve expressie diepgaand beïnvloedde. Ik heb een eigen stijl ontwikkeld waar niet iedereen fan van is. Sommigen noemen het kinderachtig maar als je dieper kijkt gaat een andere wereld open.

Deze wereld was mijn redding. Puttend uit mijn diverse levenservaringen, streef ik ernaar om de kijker mee te nemen naar een andere wereld. Elk werk is uniek en brengt bij iedereen andere emoties naar boven. Nu, na jaren van wereldwijde verkenning en artistieke ontwikkeling wil ik een sprong maken in het onbekende.

 

 

 

 

 

 

ABOUT ME
I was born in Belgium, came from a family of divorced parents and grew up in Zele and Ghent. After getting an art degree in Sint-Niklaas, my passion led me more about my inner self. My passion was my salvation for my life.
I lived with a pedophile as a child. And came out of it much stronger because of my passion.
My artistic journey took root in my own fantasy world, where I could escape from reality. This period was a pivotal point in my life, deeply influencing my approach to art and my creative expression. I developed my own style that not everyone is a fan of. Some call it childish but when you look deeper another world opens up.
This world was my salvation. Drawing from my various life experiences, I strive to take the viewer into another world. Each work is unique and brings out different emotions in everyone. Now, after years of global exploration and artistic development, I want to take a leap into the unknown.